AUTOS MYJAVA - Výkopové a zemné práce, autodoprava

Firma AUTOS Myjava sa zameriava na poskytovanie služieb v oblasti dopravy a stavebných činností, medzi ktoré patrí doprava a preprava stavebného materiálu, zemné práce ako terénne úpravy a výkopové práce spoľahlivými a výkonnými rýpadlami, narušovacie práce hydraulickým kladivom a pretláčacie práce pod komunikačné telesá.

VYKONÁVAME NAJMÄ:
  • Výkopy základov, výkopy jám pre inžinierske siete
  • Výkopy pilotáže (studne) až do hĺbky 10m
  • Zemné práce a úprava terénu (hĺbenie jám a zahŕňanie, násypy, zarovnávanie terénu a ďalšie)
  • Obsyp kanalizačných, vodovodných, plynových a iných zákopov a drenáží
  • Narušovacie a búracie práce hydraulickým kladivom
  • Nakladanie stavebnej sute, zeminy a sypkých materiálov
  • Autodoprava - dovoz a odvoz sypkých materiálov, zeminy, ...